Dilekçe ve Formlar

Bilge Çınarlar Yaşam Kulübü Üyelik Formu Bina Vergisi Oranı Bülent Ecevit Kültür Merkezi Anasınıfı Ön Kayıt Formu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Şikayet Formu Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi ÇTV İşyeri Boş Olduğunun Bildirim Formu Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form Emlak Vergisi Bildirimi (Arazi) Emlak Vergisi Bildirimi (Arsa) Emlak Vergisi Bildirimi (Bina) Evrak Kontrol Tutanağı Gelir Birimi 376. Madde Cevadan İndirim Formu Hakediş Ön Tetik İmar Affı Talep Dilekçesi İmar Durumu İmar Plan Suret Talep Dilekçesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Ruhsatı İsim Değişikliği Talep Dilekçesi İsmail Cem Kültür Merkezi Anasınıfı Ön Kayıt Formu Kargem SBS Ön Kayıt Bilgi Formu Kargem YGS-LYS Ön Kayıt Bilgi Formu Kiracı Bildirim Formu Kısıtlılık Belgesi Dilekçesi Kursiyer Başvuru Formu Mesafe Krokisi Dilekçesi Nüfus Dökümü Talep Dilekçesi Öğrenim Bursu Başvuru Formu Ön Tetkit ve Dizi Pusulası Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şikayet Formu Plan Proje Müdürlüğü Mükellefiyet Kaydı Tahakkuk ve Borç Sorgulama Formu Proje Tetkik Föyü Reklam Uygunluk Dilekçesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Mükellefiyet Kaydı Tahakkuk ve Borç Sorgulama Formu Tek Meskenlere Ait Form Trafo Belgesi Ustalık Belgesi Vize Dilekçesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Şikayet Dilekçesi Yardım Başvuru Formu Yer Seçim Belgesi Anaokulu ve Oyun Odası Başvuru Formu Karşıyaka'nın Filizleri Öğrenci Başvuru Formu Stand Kurulum Yerleri Stand Kurulum Alanları Pişmanlık Dilekçesi Çevre Temizlik Boştur Dilekçesi Ceza İndirim Dilekçesi Eğlence Vergi Beyannamesi (Canlı Müzik) Eğlence Vergi Beyannamesi (Playstation, Atari, Bilardo) İlan Reklam Vergi Beyannamesi Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form Hafriyet Toprağı ve İnşaat / Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi İlan Reklam Başvuru Formu