Attila İlhan Şiir Yarışması

Şiir Yönetmeliği

Başvurular, elden, iadeli taahhütlü ya da APS posta veya kargo ile 14 Nisan 2017,Cuma günü çalışma saatleri sonuna kadar, Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bahriye Üçok
Bulvarı, No: 5 k:2 Karşıyaka
- İZMİR” adresine ulaştırılmalıdır.