Stratejik Araştırma Merkezi

Proje ve hizmetlerimizi Karşıyaka’ya ilişkin istatistiki verilere göre şekillendirmek için “Stratejik Araştırma Merkezi” kurduk. Özel eğitimli 5 uzmanın görev yaptığı merkez; ilçede yaşayan engelli vatandaşların sayısı, eğitim seviyeleri, göç tablosu, tarım sektörünün durumu ya da suç haritası gibi birçok farklı konuda çalışmalar yürütecek. Sosyal, kültürel ve nüfus araştırmaları, öncelikli çalışma alanları olacak.

Anket ve araştırmalarla istatistiki veriler toplayacak olan ekip, sonuçlara ilişkin raporlar hazırlayacak ve arşivleyecek. Bu çalışmalar; kentte eksik kalan hizmetler ve yatırım yapılması gereken alanlar gibi konuları net verilerle ortaya koyacak.