Sanatoryumun Restore Edilmesi

Verem hastalarının tedavisinde kullanılmakta iken; amacı doğrultusunda yeterli hizmet veremeyecek duruma geldiğinde atıl olarak bırakılan taş evlerden oluşan sanatoryumun restore edilerek aktif olarak kullanılması için proje, etüt ve planlama çalışmalarına başlanılmıştır.