Sağlık Hizmetleri

YAPILAN VE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER
 

Cenaze İşlemleri:

Karşıyaka ilçesi sınırları içerisinde gerçekleşen ölümlerin, ölüm raporlarının ve cenaze işlemlerinin düzenlenmesini sağlamak.

Poliklinik Hizmetleri:

Belediye personeli ve yakınlarının muayene ve sevk işlemlerinin yapılması, halka ücretsiz muayene ve laboratuar hizmetleri sunmak.

Diş Polikliniği Hizmetleri:

Belediye personeline ve halka yönelik ücretsiz muayene, çekim, dolgu ve diş taşı temizlenmesi hizmetleri vermek. Karşıyaka ilçesi MEB ilköğretim okullarına izinli olarak diş taraması yapmak ve diş bakımı eğitimi vermek.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri:

Belediye işçi personelinin poliklinik ve iş sağlığı, iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri:

Hedef kitlelerde (okul-mahalle-meslek grubu vb.) değişik konularda izinli sağlık taramaları yapmak ve tedavilerini yönlendirmek; halk sağlığına yönelik projeler gerçekleştirmek.

Sağlık Alanında Eğitim ve Eğitim Koordinasyonları:

İletişim kurulan akademik kurum veya diğer kuruluşlarla birlikte (Örn: Üniversiteler, eğitim kurumları ve diğer sağlık kuruluşları) halkı bilgilendirici seminerler düzenlemek, temel afet bilinci eğitimi vermek; organize etmek.

Gıda Denetimleri:

Rutin yapılan, ayrıca şikâyete yönelik çıkılan iş yeri denetimlerini gerçekleştirmek.

İş Yeri Ruhsat Komisyonları Görevleri:

2. ve 3. sınıf GSM ruhsat komisyonunda yer almak.

Hasta Nakil Hizmetleri:

Karşıyaka ilçesi sınırları içerisinde, talepte bulunan kişilere, ücretsiz hasta nakil işlemleri yapmak; açılış, tören ve spor müsabakalarında, hasta nakil aracı ve sağlık personeli ile hizmette bulunmak.

Karşıyaka Sağlık Günleri:

Karşıyaka Sağlık Günleri kapsamında, halk ve öğrencilere yönelik sağlık faaliyetleri gerçekleştirmek.

İntern (Stajyer) Doktorların Halk Sağlığı Eğitimi:

Ege Ünversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D. intern doktorları ile belediye hekimlerimiz eşliğinde, halk sağlığı eğitimi sunmak.

Karşıyaka Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi:

Hizmet olarak, başta tüm belediye çalışanları olmak üzere, belirlenen hedef portföy kapsamında, Sağlık Bakanlığı sertifikalı ilkyardımcı yetiştirmek.

Yapılması Planlanan Etkinlikler:

Sağlık taramalarının ve halk sağlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması ile üniversitelerle koordine çalışmalar yapılarak sağlık ve çevre sağlığı konusunda projeler geliştirip, hayata geçirmek. Sağlık konusunda farkındalığı arttırmak için gerekli motivasyon aktiviteleri gerçekleştirmek.