Hizmetlerimiz

İş Yeri Ruhsat İşlemleri

Ruhsat başvurusuna bulunulmadan önce işyeri veya faaliyet konusu ile ilgili tereddütleri olan vatandaşlar, müdürlüğümüze başvurarak ön inceleme talebinde bulunabilirler.

Oturma raporunda mesken olarak görünen yerlerde ruhsat başvurusu yapılması durumunda tapuda ismi geçen tüm kat maliklerinin apartman karar defteri veya noter huzurunda verecekleri onay aranacaktır.

29/01/2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 25. maddesine istinaden perakende işletmeler Hafta Tatili Hakkındaki Kanundan muaf tutulmuştur. (Söz konusu yönetmeliğin 3. maddesinde, perakende işletmeler, alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmeleri şeklinde tanımlanmıştır.)

Müdürlüğümüzce tapu bilgilerine ulaşmayı sağlayan TAKBİS uygulamasına geçildiğinden başvuru sahiplerinden tapu kaydı istenmeyecektir.

Her türlü gıda üretimi ve perakende satışına yönelik tüm işyerleri, hamam, kuaför, berber, masaj salonu, güzellik salonu, otel vb. işyerlerinin sahipleri, işletenleri ve tüm çalışanları Hijyen Eğitim Belgesi almak zorundadır. (Hijyen Eğitim Belgesi; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinden, mesleki eğitim merkezlerinden, Turizm Eğitim Merkezlerinden Olgunlaşma Enstitülerinden alınacak eğitim sonucuna göre düzenlenir.)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmeyen işyerleri: Muayenehaneler, mühendis, mimar ve meslek mensuplarınca açılan bürolar, avukatlık büroları, noter daireleri, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik büroları, her türlü eğitim ve öğretim kurumu.  

Sınıfsız İş Yerleri İçin İstenen Evraklar:

(Belirli bir veya birçok malın satışına yönelik iş yerleri, ayak üstü veya pakette yemek servisi yapan iş yerleri, vb.)

·       Başvuru formu, 

·       2 adet fotoğraf (şahıs ise),

·       Tapu fotokopisi,

·       Kira sözleşmesi,

·       Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi-Oda Kaydı,

·       Yangın söndürme tüpü makbuzu (100 m²’ye 1 adet 6 kg’lık) (iş yeri faaliyetine, iş merkezi ve meskende olmasına göre "itfaiye raporu" istenebilir),

·       Oturma Raporu/İmar Affı Belgesi-Numarataj,

·       Gelir Birimi yazısı (Emlak-Çevre-Temizlik Vergisi/İlan reklam kaydı sorgulaması için),

·       Telli naylon dosya,

·       Ustalık Belgesi (çiçekçi, kuyumcu, terzi, fotoğrafçı, kasap vb.)

Şirket İse:

·       Kuruluş İlanı-Şirket Ana Sözleşmesi-İmza Sirküleri-Oda Kaydı-Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

Sınıflı İş Yerleri İçin İstenen Evraklar:

(Kuaför-güzellik salonu-spor salonu-lokanta-restoran-kafeterya vb.)

·       Başvuru formu,

·       2 adet fotoğraf (şahıs ise),

·       Tapu fotokopisi,

·       Kira sözleşmesi,

·       Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi-Oda Kaydı,

·       İtfaiye raporu,

·       Oturma Raporu/İmar Affı Belgesi-Numarataj,

·       Gelir Müdürlüğü yazısı (Emlak-Çevre-Temizlik Vergisi/İlan reklam kaydı sorgulaması için),

·       Ruhsat sahibi ve çalışanların sağlık raporu (gaita testi-akciğer röntgen sonucu),

·       Telli naylon dosya,

·       Ustalık belgesi (güzellik salonu, kuaför, lokanta vb.) 

Şirket İse:

·       Kuruluş İlanı-Şirket Ana Sözleşmesi-İmza Sirküleri-Oda Kaydı-Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

Umuma Açık İş Yerleri İçin İstenen Evraklar:

(Kahvehane-internet salonu-içkili yer-play station oyun salonu-otel vb.)

·       Başvuru formu,

·       2 adet fotoğraf (şahıs ise),

·       1 adet nüfus cüzdan fotokopisi (şahıs ise),

·       İkametgâh belgesi (şahıs ise),

·       Tapu fotokopisi,

·       Kira sözleşmesi,

·       Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi-Oda Kaydı,

·       İtfaiye raporu,

·       Oturma Raporu/İmar Affı Belgesi-Numarataj,

·       Gelir Birimi yazısı (Emlak-Çevre-Temizlik Vergisi / İlan reklâm kaydı sorgulaması için),

·       Telli naylon dosya,

·       Çalışan personelin: 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi-sabıka kaydı-sağlık raporu (gaita testi-akciğer röntgen sonucu)

·       Harita Müdürlüğü’nden onaylı mesafe krokisi (kahvehane-play-station oyun salonu ve içkili yerler için)

·       İsmi Geçen Kat maliklerinin %51’nin onayı.

Şirket İse:

·       Kuruluş İlanı-Şirket Ana Sözleşmesi-İmza Sirküleri-Oda Kaydı-Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

2. ve 3. Sınıf GSM’lerde İstenen Belgeler:

(Unlu mamul üretim yeri-kuru temizleme-haşare ilaçlama-küçük çapta üretim ve tadilat yapan atölyeler vb.)

·       Başvuru formu,

·       İmar durumuna ilişkin belgeler:

·       Yer seçim belgesi (Plan ve Proje Müdürlüğü’den).

·       Kira kontratı-Tapu fotokopisi-Oturma raporu.

·       İtfaiye raporu,

·       Motor ruhsatı (Fen İşleri Müdürlüğü’nden),

·       İlgili dalda ustalık belgesi ve hizmet sözleşmesi:

·       Hizmet belgesi noterden onaylı olacak veya maaş bordrosu getirilecek.

·       Ustalık belgesi yok ise İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Çıraklık Eğitim Merkezi’ne müracaat belgesi getirilecektir. (Mühendisler diplomaları ile ilgili bir iş kolunda işletme açtıklarında ustalık belgesi aranmaz. Onaylı fotokopisi ve meslek odası kaydı yeterlidir).

·       İş yerinin bir uzmanın göz önünde yürütülmesi gereken kimyasal vb. işler yapan uygun müdür sözleşmesi noter onaylı olacak, diploma ya da yerine geçecek onaylı bir belge ve meslek odası kayıt belgesi dosyada bulunacaktır.

·       Oda kayıt belgesi (Esnaf Odası, Ticaret Odası ve Sanayi Odası),

·       Vergi levhası,

·       Nüfus cüzdan fotokopisi-2 adet fotoğraf (şahıs ise),

·       Şirket ise şirket belgeleri (imza sirküleri, şirket ana sözleşmesi, sicil tasdiknamesi vb.),

·       İş akış şeması ve açıklama raporu (Başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır. İş yerindeki iş ve işlemlerin sırası ile oklarla gösterildiği şemadır. Şemanın açıklaması açılma raporunda belirtilecektir),

·       Şehir şebeke suyu bağlantı belgesi,

·       Kapasite raporu (Gıdalarda üretilen tüm ürünler ve kullanılan yakıt bilgileri),

·       Taahhütname (Noter tasdikli-gerekli görülürse),

·       Sağlık raporları (Akciğer Röntgen/Portör Muayenesi),

·       İşletme belgesi,

·       İş yerinde 10 kişi ve üstünde eleman çalışıyor ise Bölge Çalışma Müdürlüğü’nden İşletme Belgesi alınacaktır.

·       İş yeri parlayıcı, patlayıcı, yanıcı maddelerle iştigal ediyor ise bir kişi çalıştırılırsa bile işletme belgesi alınacaktır.

·       50 ve daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinin iş yeri hekimi çalıştırdığına dair belge,

·       Gürültü ölçümü (gerekli görülürse),

·       Atık su görüşü (Deşarj-Atıksu oluşturulan iş kollarından İZSU’dan alınır),

·       Katı atık görüşü (İ.B.B.B. Katı Atık İşletmeler Müdürlüğü’nden),

·       Emisyon izni (Çevre İl Müdürlüğü’nden),

·       ÇED listelerinde yer alıyorsa, ÇED olumlu belgesi


Tel: 0 232 399 4093