Üye Olduğumuz Birlikler

Uluslararası Birlikler:

Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi
Covenant Of Mayors
Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı
Büyük Kentler Deprem Girişim Platformu
Euro Cities
Avrupalı Kentler Birliği
Energy Cities
Avrupalı Enerji Kentleri Ağı
 

Ulusal Birlikler:

Türkiye Belediyeler Birliği
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği
Ege Belediyeler Birliği
Kıyı Ege Belediyeler Birliği
Sodem
Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği