Meclis Komisyonları

Hamdi Suha BARLAK (Bşk.)
Adem ŞAHİN(Bşk.Yrd.)
Deniz AYDOĞAN
Faruk YILDIRIM
Mehmet ÖZYİĞİT
Muammer GEZGİNCİ (Bşk.)
İpek CELLEK (Bşk. Yrd.)
Ahmet DİKER
Mehmet TEKİN
Nurşen BALCI
Muammer GEZGİNCİ (Bşk.)
Halil SOYALTIN (Bşk. Yrd.)
Gamze UĞURLU
Müyesser ÖZUSLU
Sevnur PORTO

Yücel ÇAĞATAY (Bşk.)
Sevnur PORTO (Bşk. Yrd.)
Ahmet DİKER
Ahmet Duran BAŞARAN
Müslüm KARAKEÇELİ

Muzaffer KARAYILANOĞLU (Bşk.)
İpek CELLEK (Bşk. Yrd.)
Ersin GÜNGÖR
Halil SOYALTIN
Murat ÖĞÜT

Sevnur PORTO (Bşk.)
Ayşen NAMLI (Bşk.Yrd.)
Aysel AKSOY
Gamze UĞURLU
Münire ALTINBAŞ
İsfahan NAKİ (Bşk.)
Hamdullah AKGÜL (Bşk. Yrd.)
Murat ILGIN
Murat ÖĞÜT
Yücel ÇAĞATAY
Aysel AKSOY (Bşk.)
Ayşen NAMLI (Bşk.Yrd.)
Murat ILGIN
Önder KOÇ
Sevnur PORTO
Müyesser ÖZUSLU (Bşk.)
Münire ALTINBAŞ (Bşk.Yrd.)
Ahmet Duran BAŞARAN
Hayrullah ÖZKAN
İpek CELLEK
Önder KOÇ (Bşk.)
Mehmet ÖZYİĞİT  (Bşk.Yrd.)
Ahmet Duran BAŞARAN
Faruk YILDIRIM
Müslüm KARAKEÇİLİ
Aysel AKSOY (Bşk.)
Sevnur PORTO (Bşk.Yrd.)
Ayşen NAMLI
Gamze UĞURLU
Murat ÖĞÜT
Memet Muhdi ŞAVURAL (Bşk.)
Hayrullah ÖZKAN (Bşk.Yrd.)
Ahmet Duran BAŞARAN
Deniz AYDOĞAN
Ersin GÜGÖR
İpek CELLEK (Bşk.)
Gamze UĞURLU (Bşk.Yrd.)
Ayşen NAMLI
Müyesser ÖZUSLU
Nurşen BALCI
İpek CELLEK (Bşk.)
Mehmet Atilla BAYSAK (Bşk.Yrd.)
Münire ALTINBAŞ
Müyesser ÖZUSLU
Sevnur PORTO
Şükrü PARMAKLI (Asil)
Yaşar ÖZCAN
Müyesser ÖZUSLU (Asil)
Münire ALTINBAŞ (Asil)
Deniz AYDOĞAN (Yedek)
Nurşen BALCI (Asil)
Sevnur PORTO (Asil)
İpek CELLEK (Asil)
Aysel AKSOY (Yedek)
Gamze UĞURLU(Yedek)
Yaşar ÖZCAN (Asil)
Muammer GEZGİNCİ (Asil)
Murat İPEK (Asil)
Murat ILGIN (Yedek)
Ahmet DİKER (Yedek)
Cem DURUKAN (Yedek)
Nurşen BALCI (Asil)
Münire ALTINBAŞ (Yedek)
Hamdullah AKGÜL (Asil)
Mehmet TEKİN (Asil)
Mehmet Atilla BAYSAK (Asil)
Ahmet Duran BAŞARAN (Asil)
İpek CELLEK (Asil)
Sevnur PORTO (Yedek)
Deniz AYDOĞAN (Yedek)
Cem DURUKAN (Yedek)
Hamdi Suha BARLAK (Asil)
Şükrü PARMAKLI (Yedek)