İmar Plan Değişiklik

Çiğli-Kaklıç Askeri Havaalanı Mania Planı Revizyonu'nun Yürürlükteki İmar Planlarına İşlenmesi Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği