İmar Plan Değişiklik

Şemikler Mah. 25386 ada 1 sayılı parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın İmar Planı Değişikliği