Parselasyon Planları

Karşıyaka-Şemikler Mahallesi 25L-I c pafta, 32380 ada, 81-82 nolu parsellere düzenlenmiş olan alan düzeltilmesi şeklindeki dağıtım cetveli ve durum haritası