Parselasyon Planları

Şemikler Mahallesi 25L-I c pafta, 32016 ada, 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12 nolu parsellere düzenlenmiş olan 1857 nolu parselasyon planı