Parselasyon Planları

Şemikler Mahallesi 26L-IVc pafta 26-27-5416 nolu parsellere düzenlenmiş olan 1923 nolu parselasyon planı