İmar Plan Değişiklik

UİP-2412,20 Pİn Numaralı 1/1000 Ölçekli Cumhuriyet - İnönü - Örnekköy Mahalleleri Uygulama İmar Planı