İmar Plan Değişiklik

UİP-2412,20 Pİn Numaralı Uygulama İmar Planına itirazlara ilişkin cevap yazıları