İmar Plan Değişiklik

UİP-35695978 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi