İmar Plan Değişiklik

Yalı Mahallesi 6496 Sokak ile Park Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği