Parselasyon Planları

Dedebaşı Mahallesi, 25L-2d pafta, 32505 ada 1-2 ve 3 nolu parsellere düzenlenmiş olan1894 nolu parselasyon planı