Bilgi Hizmetleri

İmar Plan Değişiklik

Tüm İçerik
 • 28/6/2021 1871 nolu Parselasyon Planı
 • 24/6/2021 UİP35440633 plan işlem numaralı Atakent Emlak Bankası 2.Etap Konutları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notuna, askı süresi içerisinde yapılan itirazların posta listesi
 • 15/6/2021 1863 nolu Parselasyon Planı
 • 9/6/2021 UİP35440633 plan işlem numaralı Atakent Emlak Bankası 2.Etap Konutları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notuna, askı süresi içerisinde yapılan itirazların posta listesi
 • 28/5/2021 Dedebaşı Mahallesi 25L-II a pafta 32519 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellere düzenlenmiş olan 1800 nolu parselasyon planına ait tutanaklar
 • 16/3/2021 UİP-2412,20 Pİn Numaralı 1/1000 Ölçekli Cumhuriyet - İnönü - Örnekköy Mahalleleri Uygulama İmar Planı
 • 6/3/2021 UİP-2412,20 Pİn Numaralı Uygulama İmar Planına itirazlara ilişkin cevap yazıları
 • 23/2/2021 UİP-35440633 PİN Numaralı Atakent Mahallesi, Emlak Bankası 2. Etap Konutları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu ilavesi
 • 17/2/2021 UİP-35387279 PİN Karşıyaka İlçesi Fikri Altay Mahallesi, 32330 ada, 15 ve 34 parsellere ilişkin imar hattı konusunda 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
 • 4/12/2020 UİP-2412,20 PİN Numaralı Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Uygulama İmar Planları
 • 16/10/2020 UİP-35204987 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 13/10/2020 UİP-2412,17 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 6/10/2020 UİP-40872 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 9/9/2020 Şemikler Mah. 25386 ada 1 sayılı parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın İmar Planı Değişikliği
 • 9/9/2020 Bostanlı Özel Planlama Alanı 1359 Adaya ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
 • 6/6/2020 UİP-38234,1 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında
 • 23/5/2020 UİP-4367,15 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında
 • 15/5/2020 UİP-4367,14 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında
 • 15/5/2020 UİP-40650 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında
 • 29/1/2020 UİP:27125,2 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
 • 29/11/2019 UİP-11938,7 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 29/11/2019 UİP-4367,13 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 28/11/2019 İmar Planı veya Plan Değişikliği Tekliflerinde İstenen Belgeler
 • 5/9/2019 UİP-9655,15 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında