Bilgi Hizmetleri

İmar Plan Değişiklik

Tüm İçerik
 • 12/10/2021 Yalı Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı No:81 Tebligat
 • 23/9/2021 Örnekköy Mahallesi, 26921 ada 3 sayılı parsel ile 26502 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
 • 23/9/2021 Bostanlı Deresi Yanı Otopark Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
 • 22/9/2021 Bahariye Mahallesi 49 ( 25M-IVa ) pafta 170 ada 104 nolu parsele düzenlenmiş olan parselasyon planına ait durum haritası
 • 19/8/2021 UİP-35523597 Plan İşlem Numaralı Plan Notu İlavesi
 • 12/8/2021 Emlak Bankası 1. Etap Konutları UİP-35535924 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 12/8/2021 Emlak Bankası 3. ve 5. Etap Konutları UİP-35021616 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 11/8/2021 Bina yüksekliği belirtilmeyen ya da serbest olarak belirtilen imar adalarında bina yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik plan notu
 • 3/8/2021 Şemikler Mahallesi, 6244 Sokak, No:8 adresindeki taşınmaz Tebligat İlanı
 • 29/7/2021 UİP-35337888 PİN Numaralı Revizyon Uygulama İmar Planı
 • 28/6/2021 1871 nolu Parselasyon Planı
 • 24/6/2021 UİP35440633 plan işlem numaralı Atakent Emlak Bankası 2.Etap Konutları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notuna, askı süresi içerisinde yapılan itirazların posta listesi
 • 15/6/2021 1863 nolu Parselasyon Planı
 • 9/6/2021 UİP35440633 plan işlem numaralı Atakent Emlak Bankası 2.Etap Konutları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notuna, askı süresi içerisinde yapılan itirazların posta listesi
 • 28/5/2021 Dedebaşı Mahallesi 25L-II a pafta 32519 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellere düzenlenmiş olan 1800 nolu parselasyon planına ait tutanaklar
 • 16/3/2021 UİP-2412,20 Pİn Numaralı 1/1000 Ölçekli Cumhuriyet - İnönü - Örnekköy Mahalleleri Uygulama İmar Planı
 • 6/3/2021 UİP-2412,20 Pİn Numaralı Uygulama İmar Planına itirazlara ilişkin cevap yazıları
 • 23/2/2021 UİP-35440633 PİN Numaralı Atakent Mahallesi, Emlak Bankası 2. Etap Konutları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu ilavesi
 • 17/2/2021 UİP-35387279 PİN Karşıyaka İlçesi Fikri Altay Mahallesi, 32330 ada, 15 ve 34 parsellere ilişkin imar hattı konusunda 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
 • 4/12/2020 UİP-2412,20 PİN Numaralı Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Uygulama İmar Planları
 • 16/10/2020 UİP-35204987 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 13/10/2020 UİP-2412,17 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 6/10/2020 UİP-40872 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 9/9/2020 Şemikler Mah. 25386 ada 1 sayılı parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın İmar Planı Değişikliği
 • 9/9/2020 Bostanlı Özel Planlama Alanı 1359 Adaya ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
 • 6/6/2020 UİP-38234,1 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında
 • 23/5/2020 UİP-4367,15 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında
 • 15/5/2020 UİP-4367,14 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında
 • 15/5/2020 UİP-40650 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında
 • 29/1/2020 UİP:27125,2 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
 • 29/11/2019 UİP-11938,7 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 29/11/2019 UİP-4367,13 PİN Numaralı Plan Değişikliği
 • 28/11/2019 İmar Planı veya Plan Değişikliği Tekliflerinde İstenen Belgeler
 • 5/9/2019 UİP-9655,15 PİN Numaralı Plan Tadilatı Hakkında