Neler Yapabilirsiniz

Van Der Zee Köşkü

Alt katı "Eski Ev" restaurantı olarak tanınan binadır.

Ünlü Türk dostu Heinrich Van Der Zee tarafından yaptırılmıştır. Mülk sahipleri tarafından köşkün röleve restorasyon projeleri hazırlattırılmış, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından projeler onaylanmış olup şu anda onaylı proje doğrultusunda, yapıda restorasyon çalışmaları bitirilmiştir. Köşk, kafe olarak Karşıyakalılar’ın hizmetine sunulmuştur.