Kurumsal

Belediye Encümeni

Belma İNAM

Faruk YILDIRIM

Mehmet Mithat SALEPCİOĞLU

Encümen Başkan Vekili Zeki YILDIRIM

Güzin YILMAZLAR Hukuk İşleri Müdürü

Semra KÖROĞLU İmar ve Şehircilik Müdürü

Zühal DEMİRCAN Mali Hizmetler Müdürlüğü