Hizmetlerimiz

İş Yeri Ruhsat İşlemleri

PDF Karşıyaka İlçesindeki İçkili Yer Bölgeleri PDF 2024 Tarife Cetvelin

Başvurulmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Ruhsat başvurusuna bulunulmadan önce işyeri veya faaliyet konusu ile ilgili tereddütleri olan vatandaşlar, Müdürlüğümüze başvurarak ön inceleme talebinde bulunabilirler.

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gerekmektedir.

Oturma raporunda mesken olarak görünen yerlerde ruhsat başvurusu yapılması durumunda; parsel üzerindeki tapu kaydında ismi geçen tüm kat maliklerinin oy birliği ile apartman karar defteri veya noter huzurunda verecekleri onay aranacaktır.

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta tatili ve ulusal” ibaresi “Ulusal” şeklinde değiştirilmiş olup 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58. Maddesi; “Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir. Dolayısıyla ulusal bayram günlerinde çalışacak işyerleri Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ödemek zorundadır. 

Faaliyeti sırasında ısıtma veya pişirme işlemi yapacak tüm işyerlerinde, faaliyeti sırasında oluşacak buhar ve kokuyu tahliye etmek amacıyla kullanılacak mimari projeye uygun bir baca bulunması gerekmektedir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsat dosyalarında gerekli olan itfaiye raporları için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü ile Belediyemiz arasındaki otomasyon sistemi ile elektronik ortamda başvuru, raporlama, depolama ve paylaşım sistemi olduğundan başvurular Müdürlüğümüze yapılmaktadır.

Her türlü gıda üretimi ve perakende satışına yönelik tüm işyerleri, hamam, kuaför, berber, masaj salonu, güzellik salonu, otel vb. işyerlerinin sahipleri, işletenleri ve tüm çalışanları Hijyen Eğitim Belgesi almak zorundadır. (Hijyen Eğitim Belgesi; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinden, mesleki eğitim merkezlerinden, Turizm Eğitim Merkezlerinden Olgunlaşma Enstitülerinden alınacak eğitim sonucuna göre düzenlenir.)

09/06/2020 tarihli Resmi Gazetede Taşınmaz ticaretine ilişkin hükümler belirlenmiş olup ruhsat değerlendirilmesinde, “Faaliyet alanı, en az yirmi metrekare olacaktır.” “ İkamet amacıyla kullanılmayacaktır.” “Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.” v.b. hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

01/09/2020 tarih ve114 sayılı Karşıyaka Belediyesi Meclis Kararı ile “manav ve balık satış yerleri için en az 50 metrekare sınırı getirilmesi, bahçesinin olması, bahçede dükkan kullanımı için kat maliklerinin oy birliği kararının aranması ve ürünleri aldığı veya sakladığı depoya ait bilgilere göre ruhsat değerlendirmesi yapılacaktır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmeyen işyerleri: Muayenehaneler, mühendis, mimar ve meslek mensuplarınca açılan bürolar, avukatlık büroları, noter daireleri, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik büroları, her türlü eğitim ve öğretim kurumu.  

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalanması için müracaat zamanı her yıl Ocak ayının 1.günü başlayıp, Şubat ayının sonuncu günü akşamı sona erer.

9207 Sayılı yönetmeliğin 38. Maddesine istinaden Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlardan) ve buna dayanarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce hazırlanan rapora istinaden Müdürlüğümüzce lokantalara, içkili yerlere ve meskun mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahati açısından sakınca bulunmaması kaydıyla canlı müzik izin belgesi düzenlenmektedir.

Alkollü içkilerin satış ve sunumuna ilişkin TAPDK Belgesi almak isteyen işyerlerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya 100 metre mesafe olup olmadığının ölçümüne dair Etüd Proje Müdürlüğünden alınacak mesafe krokisi ile Müdürlüğümüze yapılan başvurular, İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen cevap yazısı sonucuna göre talep sahibi işyerleri, yerinde denetlenerek 100 metre yakınında okul, dershane, öğrenci yurdu ve ibadethane gibi kurumların olmadığına dair uygunluk yazısı düzenlenecektir.

Ayrıca; İlçemiz sınırlarında meyhane, kıraathane, kahvehane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerlerin kapıdan kapıya 100 metre mesafenin belirlenmesinde; örgün eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarına, 25/01/2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazetede 2048 sayılı karar ile özel öğretim kursları da dahil edilmiştir.

Sınıfsız İş Yerleri İçin İstenen Evraklar:

(Belirli bir veya birçok malın satışına yönelik iş yerleri, ayak üstü veya pakette yemek servisi yapan iş yerleri, vb.)

 • Başvuru formu (Müdürlüğümüzde doldurulacak)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (şahıs ise)
 • Tapu fotokopisi
 • Kira sözleşmesi (kiracı olanlardan)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi-Oda Kaydı
 • Yangın söndürme tüpü makbuzu (100 m²’ye 1 adet 6 kg’lık) (iş yeri faaliyetine, iş merkezi ve meskende olmasına göre "itfaiye raporu" istenebilir)
 • Oturma Raporu/İmar Affı Belgesi
 • Numarataj
 • Emlak-Çevre-Temizlik Vergisi/İlan reklam kaydı vb. sorgulama belgesi (Gelir biriminde onaylatılacak)
 • Telli naylon dosya
 • Ustalık Belgesi (çiçekçi, kuyumcu, terzi, fotoğrafçı, kasap vb.)
 • Şirket İse: Kuruluş İlanı-Şirket Ana Sözleşmesi-İmza Sirküleri-Oda Kaydı-Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Sınıflı İş Yerleri İçin İstenen Evraklar:

(Kuaför-güzellik salonu-spor salonu-lokanta-restoran-kafeterya v.b.)

 • Başvuru formu (Müdürlüğümüzde doldurulacak)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (şahıs ise)
 • Tapu fotokopisi
 • Kira sözleşmesi (kiracı olanlardan)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi-Oda Kaydı
 • Yangın söndürme tüpü makbuzu (100 m²’ye 1 adet 6 kg’lık) (iş yeri faaliyetine, iş merkezi ve meskende olmasına göre "itfaiye raporu" istenebilir)
 • Oturma Raporu/İmar Affı Belgesi
 • Numarataj
 • Emlak-Çevre-Temizlik Vergisi/İlan reklam kaydı vb. sorgulama belgesi (Gelir biriminde onaylatılacak)
 • Ruhsat sahibi ve çalışanların sağlık raporu (gaita testi-akciğer röntgen sonucu)
 • Telli naylon dosya
 • Ustalık belgesi (güzellik salonu, kuaför, lokanta vb.) 
 • Şirket ise: Kuruluş İlanı-Şirket Ana Sözleşmesi-İmza Sirküleri-Oda Kaydı-Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Umuma Açık İş Yerleri İçin İstenen Evraklar:

(Kahvehane-internet salonu-içkili yer-play station oyun salonu-otel vb.)

 • Başvuru formu(Müdürlüğümüzde doldurulacak)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (şahıs ise)
 • Tapu fotokopisi
 • Kira sözleşmesi (kiracı olanlardan)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi-Oda Kaydı,
 • İtfaiye raporu (Müdürlüğümüzden başvuru yapılacak)
 • Oturma Raporu/İmar Affı Belgesi
 • Numarataj
 • Emlak-Çevre-Temizlik Vergisi/İlan reklam kaydı vb. sorgulama belgesi (Gelir biriminde onaylatılacak)
 • Telli naylon dosya
 • Ruhsat sahibi ve çalışan personelin(nüfus cüzdan fotokopisi-ikametgah belgesi-sabıka kaydı-sağlık raporları (gaita testi-akciğer röntgen sonucu)–hijyen eğitim belgesi-karakola kimlik bildirimi-SGK kaydı)
 • Etüd Proje Müdürlüğünden onaylı mesafe krokisi (kahvehane-play station oyun salonu ve içkili yerler için)
 • Parsel üzerindeki tapu kaydında ismi geçen kat maliklerinin %51’nin onayı
 • Şirket ise:    Kuruluş İlanı-Şirket Ana Sözleşmesi-İmza Sirküleri-Oda Kaydı-Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

2. ve 3. Sınıf GSM’lerde İstenen Belgeler:

(Unlu mamul üretim yeri-kuru temizleme-haşere ilaçlama-küçük çapta üretim ve tadilat yapan atölyeler vb.)

 • Gayrisıhhi Müessese Başvuru Formu ( Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecektir )
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Şirket ise kaşe)
 • Oturma Raporu
 • Yer seçim Belgesi ( Plan ve Proje Müdürlüğünden)
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Baca uygunluğu (pişirme yapılan işyerleri için Müdürlüğümüzden başvurulacak)
 • İtfaiye Raporu (Müdürlüğümüzden başvurulacak)
 • Kapasite Raporu( Gıda İle İlgili İmalat Yerleri İçin)
 • Ustalık Belgesi
 • Hizmet Sözleşmesi noterden onaylı olacak
 • Ustalık belgesi yok ise İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü çıraklık eğitim merkezine müracaat belgesi getirilecektir.(Mühendisler diplomaları ilgili bir iş kolunda işletme açtıklarında ustalık belgesi aranmaz. Onaylı fotokopisi ve meslek odası kaydı yeterlidir)
 • İşyerinin bir uzmanın göz önünde yürütülmesi gereken kimyasal vb. işler yapan uygun müdür sözleşmesi noter onaylı olacak, diploma ya da yerine geçecek onaylı bir belge ve meslek odası kayıt belgesi dosyada bulunacaktır.
 • Esnaf Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi-Oda Kaydı
 • Gıda ile uğraşan tüm işyerleri için Hijyen Eğitim Belgesi
 • Gürültü Yönetmeliğine tabi ise Gürültü Ölçüm Raporu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlardan alınacak)
 • Faaliyet Sırasında Kullanılan Makine ve Teçhizat varsa; Motor Ruhsatı (Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilecektir.)
 • Şehir Şebeke Suyu Bağlantı Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Atıksu Görüşü (Desarj-Atıksu oluşturulan iş kollarından İZSU’dan alınır)
 • Katı Atık Görüşü (İ.B.B.B. Katı Atık İşlemeler Müdürlüğünden)
 • Bitkisel atık yağ sözleşmesi (yetkili firmalardan)
 • Sanayi Sicil Belgesi (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından)
 • ÇED listelerinde yer alıyorsa, ÇED Olumlu Belgesi
 • İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince “işyeri risk analizi” (gerekli görülürse)

Tel: 0 232 399 4098