Hizmetlerimiz

İşgal İzin İşlemleri

PDF İşgal İzni Harcı Uygulama Yönergesi
  1. Dilekçe ile müracaat ve tebliğ ve taahhütname belgesi, (Ek-2 ve Ek-3 matbu evrak)
  2. İşyerleri için İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, İnşaatlar için inşaat yapı ruhsatı
  3. Tüzel kişi ise, imza sirküleri
  4. Vergi levhası
  5. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilen borcu yoktur belgesi ile birlikte Zabıta Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası 2 (6111/1 Sokak No:31)'na şahsen yada yasal temsilcisi ile müracaat edilmesi gerekmektedir.