Hizmetlerimiz

Kentsel Gıda Strateji Belgesi

PDF 2023 Karşıyaka Kentsel Gıda Strateji Belgesi

Kentlerimizi, kentimizi daha dirençli hale getirmek için hazırladığımız Karşıyaka Kentsel Gıda Stratejisi Belgesinde önümüze koyduğumuz pek çok eylem beyanımız var. Strateji belgemiz gıda alanında 8 strateji ve 75 eylem önerisini içeren bir plan. Birçoğu ile ilgili ilk adımlar da atıldı. En önemli başlıklar; gıda konseyi kurulması, kooperatif ekosistemi oluşturulması, kentsel tarım uygulamalarının desteklenmesi ve kriz dönemlerinde gıda sistemi yönetiminin oluşturulması. Karşıyaka Gıda Konseyi'ni çok önemsiyoruz. Burada ilgili kurumlar ve uzmanların katılımıyla oluşturulacak konsey, Karşıyakalıların güvenli ve sağlıklı gıdaya makul maliyetlerle erişimi, iklim ve çevre dostu beslenme konularında çalışacak ve herkese yol gösterecek.