Hizmetlerimiz

Sürdürülebilir 1 Karşıyaka

PDF Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Durum Analiz Raporu PDF Karşıyaka Belediyesi Manifesto

Başkanın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız, 

Kurumların orta ve uzun vadeli başarısı, sürdürülebilirlik çerçevesinde hedefler koymalarına ve bu hedeflere uygun faaliyetler göstermelerine bağlıdır. Karşıyaka Belediyesi, ürettiği ve yürüttüğü hizmetlerde insan odaklı, yenilikçi ve katılımcı bir tutum göstermekte ve küresel kalkınma hedeflerini ölçü alarak kentin geleceğini şekillendirirken, sürdürülebilirlik açısından mevcut durum değerlendirmesini siz değerli paydaşlarına bu rapor ile duyurmaktadır.

Bu raporu hazırlamamız da ki ana amacımız tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf, hesap verilebilir, ölçülebilir ve ulaşılabilir bir durum değerlendirmesi sunmak. Sürdürülebilir amaçlara ulaşma çabası, Karşıyaka halkının yaşam konforunu artırırken, bireysel ve topluluk boyutunda ekonomik potansiyelleri de ortaya çıkarmanın yolunu açacaktır. Rapor hazırlanma sürecinde insan, gezegen, refah, barış ve ortaklık kavramları yol haritamız olmuştur. 

Küresel Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına yönelik çalışmalarımızı en üst düzeye çıkarmak; günlük, aylık ve yıllık iş planlama kararlarımızın sürdürülebilirlik sonuçlarımız üzerindeki etkisini daha iyi anlamak ve kapsayıcı bir organizasyon oluşturmak üzere süreci yönetmeye ve kurumsal iyileştirmeyi sürdürmeye kararlıyız. 

Bu yolculukta ilk ve en önemli adım, “Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Durum Analizi Raporumuzu” yayınlamaktı. Bu rapor, içinde bulunduğumuz durumu özetlemekte ve daha iyi bir hizmet sunumu için kendimizi geliştirmemiz gereken alanları ortaya koymaktadır. Raporlamamız yıllık periyotlarla devam ederken kurumsal gelişimimizi objektif ölçümlerle gözlememiz ve değerlendirmemiz mümkün hale gelecektir.

Raporun hazırlanmasına katkı veren tüm mesai arkadaşlarımıza ve dış paydaşlarımıza bu vesileyle tekrar teşekkür etmek isterim.

Dr. Cemil TUGAY