Hizmetlerimiz

Veterinerlik Hizmetleri

Tay Park Mavişehir Kliniği:

Mavişehir kliniği’nde sahipsiz hayvanların tedavileri yapılmakta, ayrıca sahipsiz kedi kısırlaştırma merkezi olarak kullanılmaktadır. Hayvan severler ve Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri ile yürütülen kedi kısırlaştırılmaları, randevu sistemi ile yapılmaktadır. Polikliniğimizde, 2 muayene odası, 1 laboratuvar, 1 operasyon salonu, müşahede bölümleri ve bürolar bulunmaktadır. Sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan hizmetlerden ücret alınmamaktadır.

Hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 17:30 Hafta içi Öğle saatlerinde (12:30-13:30) Müdürlüğümüzce hizmete devam edilmektedir.

Cumartesi çalışma Saatleri: 08:30-12:30

Tel: (0232) 324 44 19 – (0232) 324 44 39

Taypark Mavişehir ikliniğimiz ve Örnekköy kliniğimizde Bayram tatilleri ve hafta sonları bakımevimizde kalan ve tedavisi devam eden can dostlarımızın bakım ve beslenmeleri için görevli personel bulunmaktadır.

Acil vakalar için hafta sonları ve tatil günlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Veteriner Müdahale Hekimi bulunmaktadır.

Tel: 0232 293 39 80

Örnekköy Rehabilitasyon Merkezi ve Kliniği:

Geçici Köpek Bakımevinin de bulunduğu Örnekköy kliniği’nde; sahipsiz köpeklerin kısırlaştırma operasyonları ile tedavileri yapılmaktadır. Yerel hayvan koruma görevlileri ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde hayvan toplama aracımızla Örnekköy kliniği’ne getirilen sahipsiz köpekler, öncelikle genel sağlık taramasından geçirilerek iç-dış paraziter ilaç uygulanmaktadır. Müşahede süresi sonunda kısırlaştırma operasyonu yapılan köpeklere, kulak numaraları takılarak kuduz aşıları uygulanmakta ve operasyon yaralarının iyileşmesinden sonra sahipsiz hayvan kayıt defterine kaydedilerek, alındığı adrese tekrar bırakılmaktadır. Örnekköy kliniği’nde bulunan bakımevindeki köpekler, yaş, cinsiyet, tedavide olanlar, sahiplendirilecekler vb. gibi gruplara ayrılmış olarak barındırılmaktadır.

Örnekköy Köpek Bakımevimizde sıcak bir yuva bekleyen sağlık kontrollerinden geçirilmiş köpeklerimizi ziyaret ederek, sahiplenebilirsiniz.

Celal Üner Hayvan Bakımevi:

Sokakta yaşama şansı bulunmayan köpekler bakımevimizde barındırılmaktadır. Barındırılan hayvanların beslenmesi kuru mama ile yapılmaktadır.

Barındırılan hayvanların sağlık taramaları, aşı ve paraziter uygulamaları ile kısırlaştırma operasyonları, Örnekköy kliniğimiz'de görevli veteriner hekimlerce, günlük olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Sokağa terk edilen köpeklerin sahiplenilebilecek olanları kısırlaştırılarak Örnekköy kliniğimiz‘de bulunan sahiplendirme bölümlerinde sizlerin ziyareti için beklemeye alınır.

Bakımevimizde gönüllü olarak çalışmak isteyen hayvan severler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ulaşarak, koşulları öğrenebilir ve gerekli şartları yerine getirerek, Bakımevimizde çalışabilirler.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

Eğitim çalışmalarımız kapsamında ilk ve ortaöğretim kurumları ile üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda; hayvan bakımı, beslenmesi, hayvan hakları, yerel yönetimlerin görevleri vb. konularda öğrencilere, okullarında, seminerler verilmektedir. Ayrıca, öğrenci gruplarının bakımevimizi ve hizmet birimlerimizi ziyaret ederek, hayvanlarla birebir temas etmeleri sağlanmakta, hayvan sevgisinin aşılanması yönünde uygulamalı eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, hayvan hakları ve kentlilik konularında yaptıkları çalışmalara, Müdürlüğümüzce her türlü katkı sağlanmaktadır.

1. Yerel Hayvan Koruma Görevlileri:

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde düzenlediğimiz eğitimlerde, İzmir geneli ve Karşıyaka İlçesinde toplamda 23 Eğitim 380 gönüllüye Yerel Hayvan Koruma Görevlisi kartı verilmiştir.

Sahipsiz hayvanlar ile ilgili sorunların çözümünde ve sahipli hayvanlara yönelik yapılan kötü muamelelerin engellenmesinde, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir. Gelen talepler doğrultusunda, yeni eğitim kursları açarak, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri sayımızın arttırılması planlanmaktadır.

Sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak yaşanan sorunların vatandaşlarımızla birlikte yerinde çözümü yönünde Karşıyaka İlçesi mahalle bazında bölgelere ayrılmış, her bölge için gönüllüler belirlenmiş, görev alanları dahilinde sorumluluklar verilmiştir. Mahalle bazında yapılan çalışmaların yeni katılımcılar sağlanarak genişletilebilmesi hedeflenmiştir.

2. Petshop Eğitimleri:

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen ev hayvanları satan kişilere verilecek eğitimi düzenleme yetkisi İl Hayvanları Koruma Kurulu kararıyla Karşıyaka Belediyesine verilmiştir.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5.madde 3.fıkrası ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7.madde k fıkrası ile 13,14,15. Maddelerine istinaden Karşıyaka Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı IV.Bölge Müdürlüğü- İzmir Şube Müdürlüğü işbirliği ile ev hayvanları satan işyeri sahiplerine 30 saatlik eğitim programı düzenlenmekte olup İzmir geneli ve Karşıyaka İlçesinde toplamda 30 eğitim 480 sertifika verilmiştir.

3. Hayvan Sahiplendirme Çalışmaları:

Tay Park’ta ve Örnekköy Bakımevimizde oluşturulan sokağa terk edilen köpekler ve kediler sahiplendirilmektedir. Hayvan sever ve Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, sahiplendirme çalışmalarımız hafta sonu Cumartesi günü dahil 6 gün yapılmaktadır. Sahiplendirilecek hayvanların sağlık kontrolleri yapılmakta ve hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Hayvan sahiplenecek kişilerden T.C kimlik numarası ve ikametgâh bilgileri alınmaktadır. Sahiplenilen hayvana çip uygulanmakta ve kayıt defterine işlenerek sahiplenen kişiye imza karşılığı köpek teslim edilmektedir. Müdürlüğümüzce oluşturulan ekip ile belli dönemlerde sahiplendirilen hayvanlar yerinde kontrol edilerek uygun koşullarda bakılıp bakılmadığı incelenmektedir. Sahiplenilen hayvana kötü muamele edilmesi veya sokağa terk edilmesi durumunda sahiplenen kişi hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.